BIBLIOGRAFIA GENERAL


Esdaile, Charles. La Guerra de la Independencia. Una nueva historia. Ed. Crítica, Barcelona, 2004.

Fontana, Josep.La guerra del Francès 1808-1814Editorial Pòrtic, Barcelona, 2008

Fraser, Ronald.La maldita guerra de España: Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814, Ed. Crítica, Barcelona, 2006s

Mercader, J, Catalunya i l'Imperi Napolecnic Edicions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona,1978.

Moliner i Prada, Antoni Catalunya contra Napoleó. La guerra del Francès 1808-1814. Pagès editors, Lleida, 2007

Moliner i Prada, Antoni. La Catalunya resistent a la dominació francesa: La Junta Superior de Catalunya, 1808-1814. Edicions 62, Barcelona, 1989.

Ramisa i Verdaguer, Maties. Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-1814). Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Lleida, 2008.

Ramisa i Verdaguer, Maties. Els catalans i el domini napoleònic. Catalunya vista pels oficials de l'exèrcit de Napoleó. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona,1995.

Ramisa i Verdaguer, Maties. Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996.

Riera i Fortiana, Enric. Els afrancesats a Catalunya. Ed. Curial, Barcelona, 1994


BIBLIOGRAFIA SOBRE LA GUERRA AL VALLÈS OCCIDENTAL


Alavedra Bosch, Josep. "Les noves elits municipals de Sabadell durant la Guerra del Francès". A:Congrés Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814) Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.

Benaul, Josep M. Guerra i canvi econòmic. L'impacte de la guerra del francès en la indústria tèxtil llanera de Sabadell i Terrassa, 1808-1814, a Quaderns d'arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, 1993.

Cardús, Salvador. Historial de la guerra napoleònica a Terrassa, Tallers gràfics Joan Morral, Terrassa, 1962.

Carreras Costajussà , Miquel. Elements d'història de Sabadell. Edicions de la comissió de Cultura, Sabadell, 1932.

Martin Berbois, Josep Lluís "Les conseqüències de la batalla de Sant Cugat a Valldoreix el 1809" A: Congrés Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.

Palomanes Gallego, José Alejandro. "Negocios y patriotismo en Terrassa: El papel de Joaquin Segarra en la Guerra de la Independencia (1808-1814)". A: Congrés Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.

Salillas, José Manuel. Matadepera a la Guerra de la independència. Ajuntament de Matadepera, Matadepera, 1990.

Telèfon: 93 729 14 72              E-mail: fundacio@oreneta.org