Casa de la família Sagrera a Terrassa. Actualment és una casa modernista convertida en museu, però a la planta primera es conserven pintures de començaments del segle XIX. Alguns frescos de Joaquim Vancells fan referència a accions dutes a terme per Joaquim de Sagrera durant el conflicte amb els francesos. Per més informació:
www.terrassa.cat/museu