Aquest indret era el coll d'ampolla per on tenien de passar les tropes que es dirigien de Barcelona cap el Vallčs Occidental. Era el punt neurŕlgic de l'anomenat Cordó del Besós. Quan es va fer la carretera es van trobar abundants restes dels encontres que allí van tenir lloc.