Aquest convent va ser utilitzat durant la Guerra del Francès com hospital militar, donat el gran nombre de ferits pels combats, així com les nombroses epidèmies que van patir tant les tropes com la població.