L'EXÈRCIT A CATALUNYA DURANT LA GUERRA DEL FRANCÈS


ORGANITZACIÓ I ESTRATÈGIA MILITAR

L'exèrcit espanyol de la guerra de la Independència està poc preparat, té uns oficials en general poc instruits i professionals i una tropa amb baix nivell d'ensinistrament i disciplina; un exèrcit mal proveït, motius pels quals practica requisicions i atropellaments contra la població que li ha d'acollir.

Té grans dificultats de reclutament: els voluntaris escassegen, les quintes reben un rebuig universal, la deserció i les exempcions són altes; la duresa i les privacions de la vida militar, la llarga durada del servei i la negativa de la població de deixar el propi terreny i les feines del camp, són algunes raons.

Cal dir que els problemes de reclutament són generals, i el mateix Napoleó els pateix. Però també és cert que l'exèrcit espanyol es troba llavors en un nivell d'organització i d'eficàcia molt inferior al dels Estats europeus més avançats.

Hi ha altres factors que incideixen negativament. Un excés d'oficials i unes unitats incompletes que de vegades romanen només en esquelet. Una falta d'unitat de comandament: no hi ha un general en cap suprem, i les seves necessàries funcions són assumides per òrgans col·legiats ineficaços; en conseqüència, cada general va a la seva. El poder polític -Junta Central, Regències - és feble, no existeix un pla militar coordinat, i les disputes entre els comandants són freqüents.

Hi ha una considerable heterogeneïtat de cossos armats. Més nocives encara són les tensions entre els dirigents polítics i i els caps militars, que a Catalunya tenen un exemple paradigmàtic. Les Juntes intervenen en l'aprovisionament, l'organització i l'estratègia de l'exèrcit, no sempre encertadament. La desorganització, la tibantor i els mals resultats militars provoquen un fort desgast dels capitans generals, que són rellevats amb freqüència. La discontinuidad en l'adreça i el canvi continuat de les unitats corporatives tampoc ajuda. La desconfiança s'estén entre les elits i el poble, especialment a Catalunya, on ja hi ha una tradició de recel cap a les tropes "castellanes".

Fragment d'una escena de la masia Ferreres de Rellinars que ens mostra una columna de sometents transportant armes.


L'EXÈRCIT ESPANYOL EL 1808

Al principi de la Guerra del Francès, l'exèrcit regular es compon d'uns 100.000 homes entre soldats i oficials, als quals cal sumar uns 30.000 efectius de la milícia provincial castellana formada per voluntaris, que constitueixen la primera reserva. Les forces de la Guàrdia Real, integrades per elements de la noblesa, representen l'elit de les forces armades. Vénen després la Infanteria - integrada per 35 regiments de línia i 10 cossos de mercenaris estrangers -, una Cavalleria feble per falta de pressupost, l'Artilleria amb excel·lent material i instrucció, i un petit cos d'Enginyers. Les fortificacions de les places i ciutats es troben molt descurades. Per dirigir aquest exèrcit hi ha uns 7.000 oficials, de procedència en general nobiliaria. Toca a un oficial per cada vint soldats. En la cúpula hi ha entre 388 i 400 generals de diferents graduacions. En la perifèria del sistema existeix una segona reserva formada per les milícies urbanes i algunes companyies de fusileros i escopeteros, encarregades de custodiar la frontera amb Portugal, i els forts i torres de la costa. A més, existeixen minúscules unitats complementàries: cos jurídic, cos sanitari, cos de veterinària, clergat castrense i administració militar.

Els oficials d'acadèmia provenien de la noblesa i patien, en general, un excessiu orgull de classe que de vegades els porta a la insubordinació, la qual deixa estupefactes als britànics. En 1805, de les tres acadèmies militars existents només queda la de Zamora. Els cursos duren només 18 mesos. Els cossos d'Artilleria i Enginyers tenien centres propis d'instrucció. La proximitat de França i els èxits d'aquesta nació des de finals del segle XVIII van canviar l'antiga instrucció tàctica a l'estil prussia per un ensenyament inspirat en els procediments de maniobra francesos. L'estat de la disciplina i l'ensinistrament militar és desigual , bo per als cossos de la guàrdia real, artilleria i enginyers, però dolent en la major part de l'exèrcit. Mancada unitat de normes tàctiques, i es fan poques maniobres per falta de diners. Els pocs cabals que es disposen es desvien a la partida de salaris i gratificacions. Malgrat l'escassetat de l'època de la guerra, els generals i alts oficials cobren summes molt considerables a Catalunya, de 25.000 a 60.000 reals anuals.

Les tres quartes parts de l'exèrcit espanyol sobreviuen intactes a la invasió francesa i a la defección de l'exèrcit borbònic al maig de 1808, malgrat que queden privades de comandament superior. La raó és la disposició de les unitats militars pel nord-oest i al llarg de les costes - contra els britànics - cap al sud del país, i l'evacuació de la capital ordenada per Godoy. En canvi, els bonapartistas se situan cap al centre i en la meitat nord-oriental. Així la major part dels efectius terrestres queden a la disposició de les Juntes, una vegada els generals i oficials s'han sumat a la revolta després d'alguns titubejos. Les poques tropes existents a Catalunya i Aragó es dispersen o bé adopten una postura defensiva; les primeres fustiguen a Duhesme i cobreixen Girona, les segones es tanquen a Saragossa.

Però els primers temps de la guerra són caòtics. La revolució popular patriòtica s'apodera dels dipòsits d'armes i les reparteix indiscriminadament, es relaxa la disciplina i es desorganitzen els dispositius militars existents. Es formen unitats improvisades sense preparació ni instrucció, i es completen les existents amb voluntaris inexperts. La Junta Central crea una Junta Militar col·legiada que no pot evitar la dispersió de l'autoritat i la descoordinació. L'exèrcit d'operacions es divideix en quatre cossos: el de l'Esquerra, el del Centre, el de la Dreta (Catalunya) i la Reserva. Encara no hi ha una estratègia clara. Però el problema principal és que no hi ha temps d'exercitar als soldats i sobretot, d'instruir als oficials. Uns i uns altres són llançats contra els francesos sense preparació, i aquests els destrossen. Per sort, queda la guerrilla.

Aviat es van acabar els voluntaris i els recursos econòmics. Sañudo pensa que, amb deu milions d'habitants, Espanya té llavors una capacitat de mobilització sobrada per formar un exèrcit respectable, però les prevencions de la població contra el reclutament i la incapacitat del govern polític i militar ho fan inviable.

Tampoc s'aconsegueix trobar suficients recursos per a les tropes, que viuen en la misèria des que s'han dilapidat els mitjans inicials. La Junta Central crea en 1808 el Real Col·legi de Preferents de Granada per formar oficials, i els alumnes de la Universitat de Toledo constitueixen el nucli de l'Escola Militar de Sant Fernando; la Junta de Sevilla també funda una escola militar, i més endavant s'organitzen sis reals col·legis en tota Espanya. D'aquesta manera s'aconsegueix cert increment d'efectius, fins a arribar en 1811 als cent cinquanta o cent seixanta mil homes, encara que només la quarta part van bé equipats. Al principi, la Junta Suprema havia pretès constituir un exèrcit de quatre-cents mil efectius d'infanteria i quaranta mil de cavalleria.

Amb unes tropes regulars escasses i disperses, a Catalunya la Junta Superior decreta una mobilització general dels homes útils entre els 16 i els 40 anys. L'objectiu és l'organització de quaranta terços de miquelets de mil homes cadascun, per formar una respectable tropa de quaranta mil soldats enquadrats a l'estil català. Com en el cas del Govern central, la Junta del Principat es queda molt lluny del propòsit inicial. Només es registren onze terços amb uns efectius de set mil homes. La disciplina i eficàcia militar dels miquelets són baixes, malgrat els sous dignes que perceben. Per això la mateixa Junta catalana sol·licita al febrer de 1809 al Govern central la conversió dels terços en batallons de línia regulars, les futures Legions catalanes, que mai arriben a existir. En realitat, els terços van desapareixent i el seu lloc és ocupat per l'exèrcit regular, compost d'unitats vingudes d'altres províncies - batallons balears, andalusos, castellans, aragonesos, valencians -, dels regiments suïssos de Wimpffen i de Bertschard, i dels joves que la cinquena arrenca penosament del mateix Principat.

Cabanes afirma que la pèrdua de Barcelona condiciona molt l'actuació patriòtica, "doncs aquesta capital pot ser, política, comercial i militarment considerada, com a equivalent a la meitat de Catalunya".

Cabanes repassa els errors dels dirigents militars napoleònics - precipitació, menyspreu cap als sometents, enviament de columnes volants massa lluny, no ocupació de Girona des del principi -, i advoca per una tàctica defensiva tenint en compte la inexperiencia de la tropa i dels oficials de l'exèrcit espanyol, que en general no han participat en campanyes reals ni en maniobres complexes de més de sis batallons. Els soldats interpreten les evolucions en el camp de batalla com una derrota i es desordenen. Davant tenen als francesos, que fa vint anys que porten armes a la mà i han sabut aprendre de cada operació. A Catalunya caldria haver fortificat cada ciutat i cada pas de muntanya, en lloc de llançar-se a camp obert.

El reclutament de 40.000 miquelets per la Junta del Principat ha estat una actuació bienintencionada però inadequada. Els miquelets eren valuosos un segle enrere, quan la ciència militar estava en bolquers, però en en 1808, segons Cabanes, preval el talent sobre el valor. Ha avançat molt la topografia militar i, en general, l'art de la guerra. A més, els miquelets enrolats no són els joves més honrats i vigorosos de cada poble, són "indisciplinats i bisoños" i la seva paga provoca l'enveja del soldat de línia. Però a causa de les circumstàncies polítiques, hagués estat difícil fer una altra cosa: la joventut catalana està "embeguda" pels miquelets, encara que pot veure's clarament que aquests cossos no han fet el que s'esperava d'ells. Cabanes creu que les tropes lleugeres dels països muntanyencs - Catalunya, Tirol, Piemont, Calàbria - solen ser indisciplinades, però les millors, sempre que lluitin fora de casa.

Durant els primers segles de la guerra actuen, doncs, els miquelets, flanquejats per tropes de l'exèrcit regular provinents d'altres províncies que van ser afluint de manera considerable cap a Catalunya. Els miquelets solen ser dirigits per militars professionals com Francesc Milans del Bosch i Joan Clarós, s'acumulen entorn de les places ocupades pels francesos, Figueres i Barcelona, i en algunes fortificacions com el castell d'Hostalric. Els sometents cobreixen els buits i realitzen accions puntuals.

Els testimoniatges d'escàs valor militar dels miquelets són innombrables. Milans comunica a la junta de Vic al setembre de 1808: "Advierto a V.S.S. para su inteligencia que sus tropas son las más insubordinadas y cobardes, las que mucho antes de ver los enemigos huyen precipitadamente y con su exemplo siguen las demás y según dicen es porque V.S.S. se lo aplauden y los dexan sin castigo". Però a poc a poc una part d'aquestes tropes es va foguejant, i apareixen en els moments oportuns i els llocs adequats per hostilitzar al francès i cansar-lo sense pietat.

La tàctica prudent i defensiva que van seguir les tropes espanyoles durant el principi de la guerra, s'acaba amb l'arribada a la Capitania General de Catalunya de Juan Miguel de Vives i Feliu des de Mallorca. Decideix prendre Barcelona, posant-li lloc des de novembre de 1808, fomentant un complot intern i negociant secretament la rendició amb els generals napoleònics de la plaça. Aquests no l'accepten i a partir del dia 8 la lluita es generalitza pel pla barceloní; les tropes de Vives, més nombroses, ocupen diversos pobles i reductes dels voltants de la capital, però a partir del 15 de setembre abandonen les posicions per anar a la trobada de Sain-Cyr, que els derrota completament en les batalles campals de Cardedeu i de Molins de Rei.

L'exèrcit espanyol de Catalunya va fugir en desbandada cap a Tarragona, sense cap fe en el seu capità general, que és destituït per la Junta Superior del Principat. Però aquesta no corregirà l'error tàctic de llançar tropes a camp obert davant la manifesta superioritat de l'exèrcit francès, millor organitzat, més expert i millor proveït.

A mitjan febrer de 1809, un intent de recuperar Barcelona per part de les tropes espanyoles acaba amb una derrota a Valls a les mans dels francesos de Saint-Cyr, a resultes de la qual va morir el capità general Reding.

Queda clar que l'exèrcit espanyol de Catalunya, massa feble i dividit, poc ensinistrat, amb caps poc competents i rebent escassa ajuda d'altres regions, és incapaç d'impedir l'èxit dels llocs napoleònics, igual que enfrontar-ho en batalla campal. Només la tàctica guerrillera aporta esporàdics triomfs militars, talla les comunicacions i els subministraments dels francesos, i manté visqui la insurrecció a les zones rurals i muntanyenques. Això no és suficient per detenir l'embranzida francesa, i menys per acabar amb l'ocupació, però atabala considerablement a l'enemic, que només són amos del sòl que trepitgen. Quedava clar que no hi havia una altra tàctica millor, donat l'altíssim grau de deserció entre les files de l'exèrcit regular i la ineficàcia d'est.

L'exèrcit regular pràcticament va desaparèixer del Principat l'estiu de 1811, arran de la retirada de Catalunya de les unitats d'altres regions i de l'onada de descoratjament causada per la pèrdua de Tarragona. L'embranzida de Suchet i MacDonald sembla imparable. La resistència antifrancesa es reclou a les planes i muntanyes de l'interior, entorn de les ciutats de Vic i Olot, i de les fortaleses de Cardona i Urgell. Els efectius queden reduïts a uns escassos 4.000 homes. Però un grup de militars, la majoria catalans, decideix resistir. Encapçalats per Lacy, el nou capità general, aconsegueixen reorganitzar i enfortir l'exèrcit, i incorpora a aquest a les forces guerrilleres, fins a arribar als 18.000 efectius nominals a l'agost de 1812, que evitant les batalles campals, va aconseguir realitzar múltiples operacions contra l'enemic, la qual cosa va mantenir la lluita aferrissada i incerta fins al final, a pesar que es va mantenir la desorganització i la indisciplina entre les forces patriotes.
Telèfon: 93 729 14 72              E-mail: fundacio@oreneta.org