La Fundació Cívica Oreneta del Vallès és una entitat sense ànim de lucre constituïda el dia 27 de juliol de 2006 amb el nom de Fundació Privada d'Entitats Culturals. És fruit de l'esforç de les entitats socials i culturals de Badia del Vallès que acorden la realització dels tràmits necessaris per a la creació de la Fundació.

Gairebé sempre, darrere de la creació de qualsevol fundació hi ha una entitat financera, un ajuntament, la Generalitat, l'Estat, .., en definitiva, una persona o organització amb poder econòmic. La nostra fundació és una de les excepcions, ja que la seva creació i funcionament, independent de poders polítics i econòmics, es fonamenta en el món associatiu, que és un dels grans patrimonis de Badia del Vallès.

La missió pròpia de la fundació és, dins del seu àmbit d'actuació territorial i utilitzant tots els mitjans tecnològics i d'altres al seu abast, organitzar, patrocinar i / o recolzar qualsevol activitat cultural, solidària, artística, d'esbarjo, socioeducativa, mediambiental i esportiva, a través de les quals es transmetin i / o fomentin inequívocament els valors cívics que garanteixen la convivència i la cohesió social entre la ciutadania.

El dia 10 març 2011 rep el Segell de Qualitat de Fundacions Cíviques, per reunir tots els criteris del Global Fund for Community Foundations, internacionalment exigits per ser reconeguda com a Fundació Cívica. Es converteix en la setena fundació d'Espanya que reuneix aquests requisits i s'integra a la Xarxa Espanyola de Fundacions Cíviques.

Constatar aquest reconeixement internacional i les especials vinculacions de la fundació, el dia 16 d'agost de 2011 el Patronat aprova la modificació del nom de la fundació, que passa a ser Fundació Cívica Oreneta del Vallès.

Fidels a la missió de la fundació, millorem la qualitat de vida a la nostra comunitat identificant i posant en marxa accions o programes.

Programes per millorar les vides de la gent gran. Programes per lluitar contra el fracàs escolar, facilitar la integració i fomentar l'educació en valors cívics que garanteixin la convivència. Programes que faciliten la inclusió social de persones amb discapacitats, així com el desenvolupament de projectes socials, culturals i de cooperació internacional.

Lluitem contra la bretxa digital, impulsem i promovem el 'Programari lliure' i divulguem els avantatges del sistema operatiu lliure GNU / Linux.

Treballem per vertebrar i enfortir el teixit associatiu, amb l'objectiu que aquest aconsegueixi més autonomia respecte als poders públics i, d'aquesta manera, pugui contribuir a potenciar la participació de la societat civil, que comporti a la millora dels valors que la identifiquen.

Telèfon: 93 729 14 72              E-mail: fundacio@oreneta.org